MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Dane osobowe jakie posiadamy o Tobie, pochodzą bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie. Są to Twój pseudonim i e-mail oraz opcjonalnie przez Ciebie podawane: witryna internetowa, zdjęcie profilowe oraz biografia. Wprowadzane informacje i Twoja decyzja o ich uwidocznieniu mają wyłącznie wpływ na lepszą prezentację Twojego profilu innym.

Swoje dane osobowe możesz w dowolnym momencie samodzielnie zmienić, a w przypadku gdy zdecydujesz się na rezygnację z uczestnictwa w stronie morphos.pl i jej forum, możesz całą zawartość konta samodzielnie usunąć pozostawiając w historycznie wypowiadanych przez Ciebie treściach wyłącznie nieaktywny pseudonim. Twoje dane mogą zostać ujawnione wyłącznie organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na mocy podstawy prawnej. Nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych ani pod kątem profilowania.