MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Project UAC r519 maja 2022

Po wydaniu MorphOS-a 3.16, Cowcat, autor portów gier dla MorphOS (m.in. Smokin’Guns, GemRB, DevilutionX PPC)  ponowiø prace nad Project UAC. Jest to zmodyfikowany port dhewm3, który jest oparty o kod źródłowy Doom 3.
Wersja r5 wygląda znacznie lepiej, wyeliminowane zostały “freezy” w trakcie rozgrywki, zwiększony został framerate, jednak wciąż jest to “proof of concept”.
Archiwum pobierzemy z github-a.

Zamieszczone przez: waldiamiga, 0 komentarzy

Dodaj komentarz