MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Port programu Despotify

Projekt został zamknięty. Kwota 424,00 zł została przekazana Szilárd „BSzili” Biró. Więcej informacji tutaj: https://morph.zone/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11524&forum=32

Polski

Celem bounty jest przeportowanie programu Despotify http://despotify.sourceforge.net/ w ostatniej stabilnej wersji na system MorphOS. Wykonawcą portu jest Szilárd „BSzili” Biró. Suma która zainicjuje wykonanie portu to 100 €, przewidywany czas wykonania bounty to 45 dni. Wszelkie środki zgromadzone powyżej kwoty 100 € mogą zostać wykorzystane dla dalszych portów gier lub programów wyko­nanych przez Szilárda „BSzili” Biró.
Program posiada tylko tekstowy interfejs, wykonanie GUI nie należy do autora portu. Aby użyć programu Despotify należy posiadać członkostwo Premium lub Unlimited w serwisie Spotify.

English

The bounty goal is to port Despotify http://despotify.sourceforge.net/ software (latest stable version) to MorphOS. Bounty taker is Szilárd “BSzili” Biró. The bounty minimal sum is set to 100 €, estimated timeframe is 45 days since minimal bounty sum will be collected. All the funds collected over the minimal sum might be used for further games or software ports done by Szilárd “BSzili” Biró. This software works only in text-mode, port will not include any GUI. To be able to use Despotify you need to have Unlimited or Premium account at Spotify.

Projekt wsparli:
pampers 100,00 zł
Tomas Wikström 5,00 zł
Richard Donoghue 50,00 zł
Yannick BUCHY 50,00 zł
Gerd Kautzmann 50,00 zł
Jorge Manuel Leal Ruivo 30,00 zł
Yannick Buchy 134,00 zł
Yannick Buchy 5,00 zł