MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

JIT JS dla Odyssey Web Browser

rojekt jest do wzięcia. Na koncie projektu jest 3653,20 zł (869.83 EUR)

Polski

Celem bounty jest dodanie do Odyssey Web Browser generatora kodu PPC dla dynamicznego kompilatora (JIT) JavaScriptu. W efekcie skrypty JS będą wykonywane w Odyssey znacznie szybciej. Kiedy bounty zostanie zakończone, kod zostanie zintegrowany z najnowszą dostępną wersją Odyssey Web Browser. Suma która zainicjuje wykonanie portu to 800 €, przewidywany czas wykonania bounty to 60 dni od czasu zebrania wymaganej sumy. Wykonawcą projektu jest Mark „BigFoot” Olsen.

English

The bounty goal is to implement a PowerPC code generator for Webkit, allowing it to compile Javascript code into native PowerPC code which in the end results in Javascript executing faster (common called JIT JS). When bounty will be finished, this code will be implemented in the latest available version of Odyssey Web Browser. The bounty minimal sum is set to 800 €, estimated timeframe is 60 days since minimal bounty sum will be collected. Bounty taker is Mark „BigFoot” Olsen.

Projekt wsparli:
pampers 500,00 zł
Recedent 50,00 zł
Richard Donoghue 230,00 zł
Krzysztof Michalak 50,00 zł
Jaime Cagigal Bordonaba 201,00 zł
Robin Hueskes 60,00 zł
Thibaut Jeanson 50,00 zł
Jaca 200,00 zł
MaaGDA 50,00 zł
Vojin Vidanovic 20,00 zł
Raymond Mouren 50,00 zł
Nicholai Benalal 300,00 zł
Frederic Rignault 50,00 zł
Andreas Schwarz 200,00 zł
Frederic Rignault 50,00 zł
Rupert Hausberger 70,20 zł
Sebastian Weimer 200,00 zł
Christine Dickinson 100,00 zł
Ede 41,00 zł
Yannick BUCHY 50,00 zł
Christian Großmann 60,00 zł
Jochen Rhein 200,00 zł
Sébastien LIGEZ 66,00 zł
Christoph Poelzl 330,00 zł
MDW 50,00 zł
Stefan Blixth 50,00 zł
Steven Vos 200,00 zł
Tomas Wikström 5,00 zł
Immo Mueller de Vries 40,00 zł
Andrea Maniero 80,00 zł
Wojciech Krynicki 50,00 zł