MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Iris 1.1614 sierpnia 2023

Jacek Piszczek przygotował nową wersję klienta poczty e-mail o nazwie Iris.
Wersja 1.16 przynosi wiele zmian i ulepszeń:
– Wszystkie operacje, które mogą potencjalnie modyfikować wiele wiadomości, są teraz wykonywane etapami
– P
rzekroczenie limitu czasu, podczas gdy serwer kopiuje/usuwa/etc wiadomości
– Dodano postęp do większej liczby operacji na wiadomościach
– Unika ponownego ładowania listy wiadomości podczas usuwania wiadomości e-mail
– Poprawiono interfejs użytkownika okna “Znajdź wiadomości”
– Klawisz Return w edytorze wiadomości tworzy teraz akapity zamiast łamania linii (przytrzymaj shift aby wstawić koniec wiersza)
– Ostrzega przy próbie wyjścia, gdy na serwerze wciąż trwają operacje zapisu itp
— Poprawiono oczyszczanie CSS podczas przeglądania wiadomości e-mail utworzonych za pomocą programu Outlook
– Wdrożono automatyczną aktualizację
— Rozwiązano problem, który powodował, że czasami pojawiały się dłuższe wiersze tematu ze znakami spoza zestawu ASCII z dodatkowymi spacjami dodanymi wewnątrz słów
– Naprawiono odświeżanie zawartości folderu po usunięciu wszystkich wiadomości w nim zawartych
– Naprawiono przypadek, w którym funkcja “Znajdź wiadomości” mogła utknąć na zawsze podczas wyszukiwania zaawansowanego
– Naprawiono przypadek, w którym wyszukiwarka wiadomości mogła nadal działać nawet po zamknięciu okna “Znajdź wiadomości”
– Naprawiono przypadek, w którym po wybraniu folderu aktywna wiadomość nie ładowała się automatycznie
–  Zaktualizowano oprogramowanie WebKit i powiązane biblioteki
– Dodano polskie tłumaczenie

Zamieszczone przez: waldiamiga, 0 komentarzy

Dodaj komentarz