MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

Aktualizacja TinyGL.Library – druga publiczna wersja.5 września 2022

Zgodnie z zapewnieniami, Bigfoot wypuścił drugą publiczną aktualizację MorphOS TinyGL wynikającą z bounty TinyGL  Główne zmiany w tej aktualizacji to:

biblioteka tinygl:
- Wersja biblioteki to teraz 53.1.
- Dodano wsparcie dla shaderów OpenGL.
- Naprawiono funkcję glMultiTexCoord#?(), która była zepsuta w poprzedniej wersji beta.
- Naprawiono funkcję glClientActiveTexture(), która poprawnie sprawdzała dane wejściowe aplikacji i zgłaszała wymagane błędy OpenGL.
- Naprawiono funkcję glBindTexture(), która uniemożliwiała wiązanie tekstury z celem, w którym typ tekstury nie pasuje.
- Zmieniono sposób obsługi tekstur map sześciennych, obsługa tekstur map sześciennych powinna być teraz nieco bardziej solidna.
- Parser programu ARB uwzględnia teraz limity sterowników podczas analizowania programów ARB.
- Zwiększono liczbę obsługiwanych jednostek tekstur z 4 do 8.
— Nie pomija już losowań opartych na tablicy, w których tablica współrzędnych nie jest włączona. Jest to przydatne do renderowania opartego na programie/shaderze, który przekazuje współrzędne wierzchołków w ogólnej tablicy.
- Reklamowane nowe rozszerzenia, w zależności od obsługi sterownika:
o GL_ARB_fragment_shader
o GL_ARB_shader_objects
o GL_ARB_shading_language_100
o GL_ARB_vertex_shader

r200.biblioteka:
- Wersja biblioteki to teraz 53.3.
- Dodano wsparcie dla GL_TEXTURE_WRAP_R.

r300.biblioteka:
- Wersja biblioteki to teraz 53,5.
- Dodano obsługę cube maps.
- Poprawiono działanie programów ARB bez względu na to, które jednostki tekstur o stałej funkcji są włączone.
- Dodano obsługę odczytu pozycji okna fragmentów w programach fragmentów.
- Zwiększono liczbę obsługiwanych jednostek tekstur z 4 do 7.
- Poprawiono obsługę zabijania/odrzucania fragmentu w programach fragmentów.
- Naprawiono kompilator programu fragmentów, aby emulował nieobsługiwane instrukcje i modyfikacje operandów źródłowych.
- Naprawiono obsługę wyprowadzania wartości kolorów w fragmentach etapów programu innych niż ostatni etap.

 

Zamieszczone przez: waldiamiga, 1 komentarz

Komentarze:

  • Dodaj komentarz