MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-aZespół MorphOS z dumą ogłasza natychmiastową dostępność pakietu MorphOS 3.16 SDK w wersji z lutego 2021 r. Ta aktualizacja zawiera znacznie ulepszony GDB z TUI, podświetlaniem składni i debugowaniem bibliotek współdzielonych. Dodano dwa nowe narzędzia do profilowania. EventProfiler może służyć do instrumentowania aplikacji i generowania plików Chrome Debugger, które można załadować do Wayfarer w celu analizy. Koprofiler to profil próbkowania, którego można użyć do nagrywania wybranego wątku. Zaktualizowano również kilka pakietów GG, w tym git, wget, nano i perl. Zaktualizowany OpenSSH jest teraz dostarczany z ssh-agent.

Nasz nowy SDK wymaga MorphOS 3.15 i około 2 GB wolnego miejsca na dysku i można go znaleźć w naszej sekcji plików. Jak zwykle dostępny jest również oddzielny pakiet źródłowy do pobrania.

 

Zespół programistów MorphOS chciałby ogłosić równoległe wydanie zestawu MorphOS Software Development Kit 3.16 (grudzień 2020 r.). To wydanie oferuje niezliczone ulepszenia w naszych kompilatorach, w tym libnix, środowisko i narzędzia GeekGadget. Dodaliśmy GCC 10, GDB, unzip i nano oraz usunęliśmy GCC 8. GCC 7 i 9 otrzymały aktualizacje naprawiające różne błędy. libpthread został poprawiony i ulepszony na różne sposoby, aby zapewnić pełniejszą obsługę wątków. Zaktualizowano między innymi Binutils, OpenSSL, Perl, cURL, Git i OpenSSH. Pełną listę zmian można znaleźć w pliku SDK.readme dołączonym do dystrybucji. Pomimo trudnych okoliczności te dwie wersje kończą jeden z najbardziej owocnych lat w najnowszej historii MorphOS-a. Twórcy życzą wszystkim użytkownikom MorphOS szczęśliwego i udanego 2021 roku! Do pobrania ze strony domowej

Tłumaczenie ze strony www.morphos-team.net
Zespół programistów MorphOS z dumą ogłasza wydanie zestawu MorphOS Software Development Kit 3.14 (kwiecień 2020). To wydanie jest naszą największą jak dotąd aktualizacją i oferuje niezliczone ulepszenia w naszych kompilatorach, w tym, libnix, środowisko GeekGadget, narzędzia i ixemul.library. Zaktualizowaliśmy GCC 8 i 9 do ich najnowszych wersji. Zaktualizowano także binutils, cmake i git. Pełna lista zmian znajduje się w pliku SDK.readme zawartym w dystrybucji. Nasz nowy zestaw SDK wymaga MorphOS 3.13 i około 2 GB wolnego miejsca na dysku i można go znaleźć w  sekcji plików.. Jak zwykle dostępny jest również oddzielny pakiet źródłowy do pobrania.