MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a
MorphOS.pl – Polska strona użytkowników MorphOS-a

rojekt jest do wzięcia. Na koncie projektu jest 3653,20 zł (869.83 EUR)

Polski

Celem bounty jest dodanie do Odyssey Web Browser generatora kodu PPC dla dynamicznego kompilatora (JIT) JavaScriptu. W efekcie skrypty JS będą wykonywane w Odyssey znacznie szybciej. Kiedy bounty zostanie zakończone, kod zostanie zintegrowany z najnowszą dostępną wersją Odyssey Web Browser. Suma która zainicjuje wykonanie portu to 800 €, przewidywany czas wykonania bounty to 60 dni od czasu zebrania wymaganej sumy. Wykonawcą projektu jest Mark „BigFoot” Olsen.

English

The bounty goal is to implement a PowerPC code generator for Webkit, allowing it to compile Javascript code into native PowerPC code which in the end results in Javascript executing faster (common called JIT JS). When bounty will be finished, this code will be implemented in the latest available version of Odyssey Web Browser. The bounty minimal sum is set to 800 €, estimated timeframe is 60 days since minimal bounty sum will be collected. Bounty taker is Mark „BigFoot” Olsen.

Projekt wsparli:
pampers 500,00 zł
Recedent 50,00 zł
Richard Donoghue 230,00 zł
Krzysztof Michalak 50,00 zł
Jaime Cagigal Bordonaba 201,00 zł
Robin Hueskes 60,00 zł
Thibaut Jeanson 50,00 zł
Jaca 200,00 zł
MaaGDA 50,00 zł
Vojin Vidanovic 20,00 zł
Raymond Mouren 50,00 zł
Nicholai Benalal 300,00 zł
Frederic Rignault 50,00 zł
Andreas Schwarz 200,00 zł
Frederic Rignault 50,00 zł
Rupert Hausberger 70,20 zł
Sebastian Weimer 200,00 zł
Christine Dickinson 100,00 zł
Ede 41,00 zł
Yannick BUCHY 50,00 zł
Christian Großmann 60,00 zł
Jochen Rhein 200,00 zł
Sébastien LIGEZ 66,00 zł
Christoph Poelzl 330,00 zł
MDW 50,00 zł
Stefan Blixth 50,00 zł
Steven Vos 200,00 zł
Tomas Wikström 5,00 zł
Immo Mueller de Vries 40,00 zł
Andrea Maniero 80,00 zł
Wojciech Krynicki 50,00 zł

Projekt został zamknięty. Kwota 424,00 zł została przekazana Szilárd „BSzili” Biró. Więcej informacji tutaj: https://morph.zone/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11524&forum=32

Polski

Celem bounty jest przeportowanie programu Despotify http://despotify.sourceforge.net/ w ostatniej stabilnej wersji na system MorphOS. Wykonawcą portu jest Szilárd „BSzili” Biró. Suma która zainicjuje wykonanie portu to 100 €, przewidywany czas wykonania bounty to 45 dni. Wszelkie środki zgromadzone powyżej kwoty 100 € mogą zostać wykorzystane dla dalszych portów gier lub programów wyko­nanych przez Szilárda „BSzili” Biró.
Program posiada tylko tekstowy interfejs, wykonanie GUI nie należy do autora portu. Aby użyć programu Despotify należy posiadać członkostwo Premium lub Unlimited w serwisie Spotify.

English

The bounty goal is to port Despotify http://despotify.sourceforge.net/ software (latest stable version) to MorphOS. Bounty taker is Szilárd “BSzili” Biró. The bounty minimal sum is set to 100 €, estimated timeframe is 45 days since minimal bounty sum will be collected. All the funds collected over the minimal sum might be used for further games or software ports done by Szilárd “BSzili” Biró. This software works only in text-mode, port will not include any GUI. To be able to use Despotify you need to have Unlimited or Premium account at Spotify.

Projekt wsparli:
pampers 100,00 zł
Tomas Wikström 5,00 zł
Richard Donoghue 50,00 zł
Yannick BUCHY 50,00 zł
Gerd Kautzmann 50,00 zł
Jorge Manuel Leal Ruivo 30,00 zł
Yannick Buchy 134,00 zł
Yannick Buchy 5,00 zł

Projekt jest zakończony.

Polski

Celem bounty jest dodanie do biblioteki Reggae obsługi formatu FLAC (Free Lossless Audio Codec). Oto etapy realizacji:

  1. Dekodowanie: klasy demuxera i dekodera FLAC.
  2. Zapis: enkoder i multiplekser FLAC
  3. Obsługa metadanych przez multiplekser i demuxer zgodnie z dokumentacją formatu.

Dodatkowe wymagania: dekoder powinien dekodować każdy strumień FLAC zgodny ze specyfikacją formatu. Enkoder powinien generować strumienie zgodne ze specyfikacją formatu. Klasy powinny współpracować z istniejącym oprogramowaniem używającym Reggae. Dekodowanie i enkodowanie nie może być wolniejsze niż przy pomocy libflac. Akceleracja w asemblerze i/lub z użyciem AltiVeca w miejscach, gdzie ma to sens.

English

The bounty goal is to add FLAC (Free Lossless Audio Codec) support to the Reggae library. Bounty stages:

  1. Decoding: demuxer and decoder classes for FLAC.
  2. Encoding: encoder and muxer classes for FLAC.
  3. Metadata support for muxer and demuxer, according to the FLAC specification.

Additional requirements: decoder should be able to decode any stream conforming to the format specification. Encoder must produce streams conforming to the format specification. Classes should work with existing Reggae based software. Decoder and encoder must not be slower than libflac one. Assembler and/or AltiVec accelerations will be used where applicable.

Projekt wsparli:
Fraggle 2000,00 zł
Roschmyr 100,00 zł
Papiosaur 50,00 zł
Ruud 150,00 zł
Jacek Piszczek 50,00 zł

Wypłaty:

Krashan – 1175 zł

Przekazanie środków na bounty Expose: 1175 zł.

Projekt w toku, wykonuje krashan. Na koncie projektu jest 613,00 zł (145,99 EUR)

Ten projekt jest w pewnym sensie nieustający i dotyczy pisania artykułów na temat różnych aspektów tworzenia programów dla MorphOS-a. Artykuły są sukcesywnie publikowane na naszym portalu. Aby umożliwić jakąś zgrubną chociażby ocenę ilości wykonanej pracy, przyjęto stały przelicznik 2 zł za 1 kB tekstu. Oczywiście każdy artykuł powinien posiadać niezbędne ilustracje, oraz wskazane są przykładowe kody źródłowe. Po napisaniu artykułu i jego pozytywnej ocenie na forum, adekwatna suma jest przelewana autorowi. Lista napisanych artykułów:

Projekt wsparli:
kwota początkowa 272,00 zł
Sventevith 28,00 zł
Eastone 20,00 zł
MaveRick 100,00 zł
Pampers 100,00 zł
MaaGDA 50,00 zł
Ede 30,00 zł
Marek 100,00 zł
artykuł -52,00 zł
MDW 25,00 zł
artykuł -60,00 zł